torstaina, huhtikuuta 28, 2005

Peter Lodenius Irakin sodan taustoista

Kohti USA:n johtamaa imperiumia

(Kansan Uutiset)

Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin ulkopolitiikan takapiruina toimivat ns. uuskonservatiivit. Heidän 1990-luvun lopulla kehittämänsä oppi on yksinkertaisesti se, että USA:n kuuluu johtaa maailman menoa.

KAI HIRVASNORO

Ny Tidin entinen päätoimittaja Peter Lodenius julkaisi Yhdysvaltain ulkopolitiikan taustavoimia tutkailevan kirjan Bushin uusi maailma (Pystykorvakirja). Lodeniuksen mukaan presidentti George W. Bushin taustavoimista tärkein on pieni, mutta vaikutusvaltainen uuskonservatiivien ryhmä. Toinen taustavoima on ns. uskonnollinen oikeisto, jonka ajattelussa keskeistä on hyvän ja pahan välinen taistelu.

Peter Lodenius sanoo kiinnostuneensa aiheesta sitä mukaa kun Yhdysvaltain ulkopolitiikka alkoi suuntautua Keski-Aasiaan.

- Sitä kautta lähdin ottamaan selvää, mihin tämä hyvin aktivoitunut ulkopolitiikka perustuu.

Lähteenä Lodeniuksella on ollut pääasiassa internet ja siellä ilmestyvät kymmenet amerikkalaiset sanoma- ja aikakauslehdet laidasta laitaan.

George Bush
ristiretkellä

Yhtenä pontimena Yhdysvaltain Aasiaa kohtaan tuntemassa kiinnostuksessa ovat tietysti alueen luonnonvarat, öljy ennen muuta. Mutta Peter Lodenius nostaa sen rinnalle painavana tekijänä uskonnon vaikutuksen, ristiretken.

- Minulle on sanottu, että eikö siinä ole pääasia suuryhtiöiden eduista lähtevä politiikka. Tietenkin se on vahvasti mukana, mutta ei sellaisella politiikalla saisi äänestäjien enemmistöä taakseen. Kyllä minulla on sellainen käsitys, että uskonto on aika vahva tekijä, ja tässä tapauksessa eri uskontojen yhteisvaikutus.

Tällä Lodenius viittaa siihen, että vaikutusvaltainen uuskonservatiivien ryhmä on suurelta osin juutalainen. Äänestäjien suuri joukko taas ajattelee Peter Lodeniuksen käsityksen mukaan kuin saarnaaja Leo Meller, että viimeiset ajat ovat käsillä ja ratkaisut tapahtuvat akselilla Jerusalem - Harmagedon - Babylon.

- Minun käsitykseni mukaan tämä on hyvin elävää hyvin monen amerikkalaisen mielessä ja se vaikuttaa myös ulkopolitiikkaan.

Ja George Bush on myös henkilökohtaisesti vahvasti uskonnollinen. Lodenius näkee amerikkalaisessa uskonnollisessa oikeistossa samoja piirteitä kuin islamilaisessa fundamentalismissa. Hän kiistää jo etukäteen syytökset olevansa anti-amerikkalaisuuden asialla.

- En pyri arvioimaan USA:ta, vaan sen uutta aktiivista ulkopolitiikkaa. Ei minulla ole siihen kanttiakaan, en ole USA:n tuntija. Olen perehtynyt aika hyvin tähän ulkopolitiikkaan, mutta amerikkalaisuuteen sinänsä en yritäkään ottaa mitään kantaa.

YK kilpailee
vallasta

Mikä on uuskonservatiivien ohjelma?

- Se on, että USA määräisi koko maailman menosta.

Tällainen ajattelu ei ole sinänsä uutta, mutta uutta on Peter Lodeniuksen mukaan oppirakennelman järjestelmällisyys. Oppia on kehitetty Project for the New American Century -nimisessä yhteenliittymässä.

- Tämä uuden vuosisadan projekti kehitettiin 1990-luvun loppupuolella ja se liittyi selvästi tilanteeseen, jossa ei enää ollut toista supervaltaa ja siinä mielessä oli uudet mahdollisuudet vahvistaa USA:n asemaa.

Oppirakennelmaan kuuluu se, että YK on paha. Paha se on siksi, että YK on tavallaan maailman hierarkian huipulla, vaikka se asema kuuluisiuus konservatiivien mielestä USA:lle.

- Näiden piirien mielestä on oikein, että USA puuttuu kaikkeen. Minua on huvittanut se, että noin puolitoista vuotta sitten hyväksytyssä USA:n strategisessa suunnitelmassa on sellainenkin kohta, että pitää pyrkiä koko maailmassa tasaisempiin veroihin eli vähentämään veroprogressiota esimerkiksi Suomessa. Minusta siinä on jotain suuruudenhulluutta, että pyritään vaikuttamaan tällaisiinkin asioihin.